Terug naar activiteitenoverzicht

Stagehub Zwolle & Twente

Veel bedrijven hebben de grootste moeite met het vinden van talent. Er is steeds meer vraag naar jong talent en veel van deze mensen vertrekken uit onze provincie. In samenwerking met de provincie Overijssel en de verschillende onderwijsinstellingen wil WIMM het gat tussen onderwijs en het MKB hier in de regio verkleinen en de studenten hier in de provincie behouden.

Wij organiseren samen met de onderwijsinstellingen en het MKB activiteiten om talent kennis te laten maken met de bedrijvigheid in de provincie. Hierdoor kunnen Overijsselse MKB-bedrijven zich profileren bij studenten van de verschillende onderwijsinstellingen hier in de regio op een manier die aansluit bij de belangstelling van de studenten. Daarnaast willen wij studenten een extra persoonlijke ontwikkeling geven tijdens hun studie! WIMM heeft geen winstoogmerk en werkt dus tegen kostprijs.

Op 18 september zal de stagehub Twente weer van start gaan in Gebouw N en op 17 september zal de stagehub Zwolle van start gaan op Perron 038. In deze stagehubs staat persoonlijke ontwikkeling, netwerkverbreding en verdieping centraal. Stagiaires en afstudeerders van verschillende bedrijven zullen 5 activiteiten gezamenlijk gaan uitvoeren zoals bedrijfsbezoeken, bedrijfscases, intervisie en netwerkbijeenkomsten. Deze 5 activiteiten zullen plaatsvinden gedurende de circa 5 maanden durende afstudeer- of stage periode.

Ben je als student geïnteresseerd om deel te nemen aan deze stagehubs probeer dan via je afstudeer- of stageorganisatie direct contact met ons op te nemen! Ben je als organisatie geïnteresseerd om je stagiaires of afstudeerders deel te laten nemen, neem dan ook direct contact met ons op!

Bram Blokhuis
b.blokhuis@wimm.nl
06 22 86 40 14