Over WIMM

WIMM is een initiatief van Participatiemaatschappij Wadinko N.V. Medeoprichters en WIMM-participanten van het eerste uur zijn de ondernemers die HemminkB.V. en Unica B.V. groot maakten. Samen zien zij volop kansen en mogelijkheden voor bedrijven in de regio Overijssel. Dan moet wel de kwaliteit van het ondernemen omhoog en dient er meer geïnvesteerd te worden in human capital. WIMM biedt ondernemers, medewerkers en aanstormend talent zoals studenten daarvoor de benodigde nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden.

WIMM

Veel bedrijven hebben de grootste moeite met het vinden van talent. Er is steeds meer vraag naar aanstormend talent en veel van deze mensen vertrekken uit onze provincie. Verschillende onderwijsinstellingen, het Techniekpact en de provincie Overijssel willen samen met WIMM het gat tussen onderwijs en technische functies verkleinen en studenten in de provincie houden.

Wij organiseren samen met de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven activiteiten om talent kennis te laten maken met de bedrijvigheid in de provincie. Hierdoor kunnen Overijsselse MKB-bedrijven zich profileren bij studenten van het ROC, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Deltion en Windesheim op een manier die aansluit bij de belangstelling van de studenten. Doordat wij de organisatie van de activiteiten op ons nemen, zorgen wij ervoor dat er een hoop werk uit handen wordt genomen van bedrijven en onderwijsinstellingen. WIMM heeft geen winstoogmerk en werkt dus tegen kostprijs.

WIMM zet in op het samenwerken en het delen van kennis en ervaring tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Door gezamenlijk educatieve programma’s op te zetten en te faciliteren kan een hoge en constante kwaliteit behaald worden en kunnen kosten worden gedeeld. Het zonder winstoogmerk opererende WIMM is daarmee hét aantrekkelijke alternatief voor het MKB om zelf veel tijd en geld in opleidingen investeren.

WIMM heeft hart voor de provincie Overijssel

WIMM heeft een hart voor de provincie Overijssel. En dat merk je direct.  Zo zijn we toegankelijk voor iedereen, kunnen we volop verbindingen leggen en werken we met elkaar aan een mooie toekomst voor de provincie. WIMM zet zich in om talenten hier in de regio te behouden en daarnaast talenten verder te ontwikkelen. Doe jij met ons mee?