WIMM B.V. – Verwerking Persoonsgegevens

WIMM, wat staat voor Wij Investeren in Mensen en Maatschappij, heeft als doel om een impuls te geven aan de kwaliteit van ondernemen in Overijssel en aanliggende gemeenten. Dit doen we door het organiseren van verschillende activiteiten waaronder het WIMM Traineeship en het organiseren van activiteiten voor studenten. Om iedereen op een juiste manier te kunnen informeren over activiteiten, potentiele trainees en mogelijke traineeopdrachten bewaren wij gegevens in onze database. Hieronder staat beschreven op welke manier wij dit doen.

Kandidaten

Inschrijven activiteiten WIMM

WIMM organiseert samen met het bedrijfsleven in Overijssel activiteiten om de mogelijkheden om te werken in Overijssel te laten zien.

 • Als je je opgeeft voor een activiteit word je opgenomen in ons systeem
 • Zien we een opdracht binnen het traineeship die bij je past, dan benaderen we je mogelijk als we zien dat je aan het einde van je studie zit. Dit kan telefonisch of per mailing
 • Als we een activiteit organiseren waarvan we denken dat deze bij je past nemen we mogelijk contact met je op. Dit kan telefonisch of per mailing
 • Als jij je opgeeft voor een activiteit zullen we jouw contactgegevens niet delen met de deelnemende bedrijven. We zullen wel je naam en studie delen

 

Stage- en afstudeerplekken

 • Op onze website zijn stage- en afstudeerplekken te vinden. Deze zijn voornamelijk bij externe bedrijven
 • Als je je interesse aangeeft voor een opdracht dan nemen wij je op in ons systeem. Wij zullen je op een later moment dan mogelijk benaderen voor interessante activiteiten of een opdracht binnen ons traineeship
 • Als je solliciteert op een stageplek dan sturen wij je gegevens door naar het bedrijf dat de stage-/afstudeerplek heeft. Dit bedrijf zal contact met je opnemen. Wij spelen hier verder geen bemiddelende rol in
 • Wij organiseren regelmatig stagiairedagen waar bedrijven die deelnemen aan onze programma’s hun stagiaires naar toe kunnen sturen. Wij hopen je daar te zien

 

Sollicitaties WIMM traineeship

 • We zullen je niet benaderen als we weten dat je blij bent met je huidige functie
 • Als je solliciteert word je opgenomen in ons systeem
 • Wanneer je reageert op een specifieke opdracht kunnen wij je ook andere passende opdrachten aanbieden. We zullen je gegevens altijd minimaal 1 jaar bewaren om te zien of er gedurende dat jaar een geschikte opdracht binnen komt
 • Als we je op een andere manier hebben ontmoet, bijvoorbeeld op een van onze activiteiten, en we zien een opdracht die ons geschikt voor je lijkt dan nemen we mogelijk contact op
 • Heb je geen interesse in het WIMM traineeship of activiteiten van het WIMM traineeship dan geven we dit aan in ons systeem. We verwijderen je gegevens na 1 jaar. Gedurende dit jaar zullen we je niet mailen of bellen. We bewaren je naam om te voorkomen dat we je wel via LinkedIn benaderen
 • Als je helemaal verwijderd wilt worden dan doen we dit natuurlijk. Je hebt dan wel kans dan een van onze collega’s je op een andere wijze bijv. via LinkedIn opnieuw benaderd
 • Als we een interessante opdracht voor je hebben sturen we je gehele cv inclusief contactgegevens samen met onze algemene voorwaarden door het naar het  desbetreffende bedrijf. Wij, of de medewerker van het bedrijf, zullen je bij interesse benaderen voor een gesprek
 • We kunnen niet voorkomen dat je voor ons traineeship of activiteiten benaderd wordt via andere kanalen (bijv. LinkedIn of een mailing van een externe  partij)

 

Gebruik Social Media

 • We zoeken niet op social media naar sollicitanten of deelnemers van activiteiten, uitgezonderd LinkedIn
 • Als je ons liked op social media kijken wij mogelijk naar jouw profiel
 • Bij het traineeship werken veel mensen, je kunt hun privé ook tegenkomen op social media. Daarnaast zullen je nieuwe collega’s nieuwsgierig zijn naar wie je   bent en je mogelijk opzoeken. Dit is echter allemaal op persoonlijke titel
 • Sollicitanten screenen we niet op social media, uitgezonderd LinkedIn

 

Delen met derden

 • We zullen alleen voor-, achternaam & studie delen in het geval van een bijeenkomst georganiseerd met een derde partij
 • We verkopen geen gegevens aan derden in ruil voor een financiële vergoeding

 

Bedrijven

 • We nemen alle contacten die we hebben met potentiele deelnemers (bedrijven) aan het traineeship op in onze database
 • Als we een kandidaat hebben waarvan wij denken dat deze bij het bedrijf past nemen we contact op
 • Als we denken een interessante activiteit te hebben voor een bedrijf nemen we contact op
 • We kunnen een mailing versturen met daarin gegevens van geschikte kandidaten, activiteiten om aan mee te doen of andere relevante informatie

Algemeen

Bewaren emails

Het is mogelijk dat e-mail correspondentie met onze medewerkers bewaard wordt in persoonlijke emailboxen.

 

Gegevens in ons systeem

Afhankelijk van hoe we je leren kennen verwerken wij de volgende gegevens in ons systeem: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gespreksverslagen, bedrijf, functietitel, de manier waarop we je hebben leren kennen, de activiteit waaraan je hebt deelgenomen en CV.

 

Mailings

 • We versturen mailingen om iedereen op de hoogte te houden voor bepaalde activiteiten
 • Je kunt je altijd uitschrijven voor een bepaald type mailing

 

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

 

Update database

Wij vinden het belangrijk om altijd up-to-date gegevens te hebben. Daarom controleren wij regelmatig de gegevens in onze database. Je kunt verwijderd worden als we denken dat de informatie niet meer relevant voor je is. Hiervan wordt je niet op de hoogte gesteld. Je kunt je te allen tijden opnieuw inschrijven.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op: WIMM B.V., Stationsweg 11, 8011 CZ Zwolle WIMM ter attentie van de Afdeling Wimm Traineeship. Of stuur een e-mail naar: info@wimmtraineeship.nl

Wijzigingen

WIMM heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid op wimmtraineeship.nl.

© 2017 WIMM. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van WIMM worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden.